Buckminster College

W dniach 20-23.09 delegaci Campusu odwiedzili Center Leo Apostel (CLEA) w Brukseli, gdzie wzięli udział w warsztatach Education for Spaceship Earth współorganizowanych przez Buckminster Collage. Warsztaty podejmowały tematykę edukacji w kontekście złożoności świata i naszego umysłu, sieci połączeń i kontekstów, integralności i interdyscyplinarności. Celem warsztatu było przełożenie pojęcia NOOSFERY na praktyki nauczania i wskazania narzędzi wspierających rozwój uczniów.

Czym jest noosfera?

Tematyka warsztatu skupia się wokół pojęcia: noosfery! Termin ten został po raz pierwszy wprowadzony w 1923 roku w Paryżu w wyniku dyskusji wyjątkowego trio intelektualistów. Pierre`a Teilhard de Chardin`a, który był jezuickim mistykiem i doświadczonym paleontologiem, człowiekiem wiary, głęboko zakorzenionym w badaniach empirycznych. Edouard`a Le Roy`a paryskiego filozofa, oddanego ucznia Bergsona. Władimira Wernadskiego – ukraińskiego komunistę z Moskwy i wybitnego badacza mineralogii i geochemii. Ich spotkanie dało początek Noosferze – naukowemu i filozoficznemu odpowiednikowi biosfery. Termin pochodzi od greckiego słowa νοῦς (nous), oznaczającego „umysł”. Wskazuje na sferę – czy to wymiar, fazę, czy dynamiczny atraktor – gdzie nasza zbiorowa świadomość jest zjednoczona.

Obecnie powszechnie akceptowane jest uznanie biosfery za złożoną żywą istotę. Jednak sto lat temu przełomowy pomysł Eduarda Suessa nie był oczywistością. W tamtym czasie postrzeganie wszystkich odrębnych organizmów jako integralnych części jednego, wzajemnie połączonego systemu było rewolucyjną perspektywą w myśli naukowej. Konstrukt Noosfery podążał analogiczną ścieżką: czy możemy zobaczyć, jak nasze indywidualne umysły spotykają się i przynależą do wymiaru integracyjnego? Czy umysły się zbiegają?

Sponsorem warsztatów był Human Energy – międzynarodowy projekt skupiający się na naukowej eksploracji koncepcji noosfery i jej popularyzacji na całym świecie. Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy paryskich dyskusji pomiędzy Teilhardem de Chardinem, Le Royem i Vernadskim, Human Energy zorganizowało serię międzynarodowych wydarzeń, których kulminacyjnym będzie Konferencja N2, odbywająca się 17-19 listopada w International House na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Zapisz się na newsletter