Jak do tego doszło

https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/campus-o-nas5.webp

Jak do tego doszło?

Wszystko zaczęło się od marzenia. Marzenia o miejscu, w którym każdy ma dostęp do najlepszej edukacji. O przyjaznej przestrzeni, w której można się rozwijać. O otoczeniu, które będzie inspirować do kształcenia i kształcić, jak inspirować innych. O wszechstronnym campusie – na wzór miejsc, które były do tej pory dostępny tylko zagranicą i dla nielicznych.

Tym marzeniem TDJ Foundation – wspierająca edukację dzieci i młodzieży podzieliła się w 2020 roku z polskimi pallotynami z Kleczy Dolnej.

Miejsce było nieprzypadkowe – wyrosło z podobnej idei, by służyć innym.

Po dwóch latach spotkań, po wielu analizach oraz nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami marzenie zaczęło stawać się rzeczywistością.

We wrześniu 2022 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek dla Campusu Bemke i zarządzającej nim Fundacji Campusu Bemke. To projekt długoterminowy, oparty na współpracy z lokalną społecznością. Wierzymy, że jego powstanie trwale zmieni krajobraz edukacyjny i kulturowo-społeczny nie tylko Wadowic i Małopolski, ale również całej Polski.

2020-2022 r.

Nawiązanie współpracy między TDJ Foundation, specjalizującą się w projektach edukacyjnych, oraz zgromadzeniem polskich pallotynów, którzy przez wiele lat prowadzili działalność duszpasterską i oświatową w Kleczy Dolnej pod Wadowicami - na terenie obecnego Campusu Bemke zaowocowało przekazaniem dalszego rozwoju terenów oraz działalności pod pieczę nowo powstałej Fundacji Campus Bemke.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/12/Linia-czasu-22-640x427.jpg

2013-2014 r.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego - pallotyni - zakładają na Kopcu publiczną Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Leona Bemkego. W Kleczy Dolnej, niedaleko domu pallotynów, powstaje Przedszkole na Kopcu. Placówkę zakłada TDJ Foundation, która jest częścią firmy rodzinnej TDJ.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/2013.jpg

1993 - 2014 r.

Uruchomiony został nowicjat Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli rocznego przygotowania do życia we wspólnocie Księży Pallotynów. Przez cały rok pracy duchowej, intelektualnej i fizycznej, po otrzymaniu stroju Stowarzyszenia, kandydaci mogli rozpocząć dalszą formację w Wyższym Seminarium Duchownym lub formację w posłudze brata zakonnego.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/12/campus-jak-do-tego-doszlo-640x480.webp

1984 r.

Wadowickim pallotynom zwrócono budynek Collegium Marianum, dawnego seminarium duchownego i gimnazjum męskiego. Przez trzy wcześniejsze dekady, decyzją władz komunistycznych, w gmachu tym znajdował się szpital, a działalność prowadzonych przez księży szkoły oraz seminarium została początkowo mocno ograniczona, a później zawieszona.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/1984-campus2.webp

1952 r.

Część majątku pallotynów zostaje przejęta przez władze komunistyczne. W budynkach szkoły i internatu otwarto Szpital Powiatowy w Wadowicach. Duchownym pozostawiono niewielką część zabudowań, gdzie księża i bracia zorganizowali seminarium. Wkrótce jednak musieli całkowicie zrezygnować z pracy edukacyjnej.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/Rok-52.jpg

1943-1945 r.

Collegium Marianum, męskie gimnazjum prowadzone przez pallotynów, przejmują hitlerowcy, którzy na rok przerabiają je na szkołę dla kadetów Luftwaffe. Pallotyni odzyskają po II wojnie światowej dawną siedzibę na Kopcu i otworzą w niej szkołę, która działała na tym terenie od 1909 roku. Plany jej modernizacji pokrzyżują jednak ówczesne władze i duchowni będą musieli je odłożyć na wiele dekad.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/43-45.jpg

Lata 20 XX. w.

Pallotyni rozbudowują dom na Kopcu – pomagają im w tym ofiarodawcy, a sami bracia wyrabiają nawet cegły potrzebne do prac budowalnych. Pod koniec lat 20. XX wieku gimnazjum mogło kształcić już 200 wychowanków i miało niewielki internat.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/lata-20-campus2.webp

Czerwiec 1909 r.

Ks. Alojzy Majewski odkupuje tereny na wzgórzu zwanym Kopcem, na granicy Wadowic i Kleczy Dolnej, gdzie zakłada pierwszy w Polsce dom pallotyński i męskie gimnazjum - Collegium Marianum. Działalność edukacyjna jest jednym z priorytetów duchownych, a szkoła otwiera swoje drzwi dla pierwszych uczniów jeszcze we wrześniu tego samego roku.
https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/12/campus-jak-do-tego-doszlo4.webp
Zapisz się na newsletter