FarmLab

https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/11/campus-priorytety2.webp

Projekt FarmLab

To największy zielony projekt Campusu, na który składa się kilka obszarów:

ogród społeczny dostępny do wypoczynku oraz upraw własnych roślin
przyrodnicze ścieżki edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
modelowe regeneratywne gospodarstwo rolne
warsztat i pracownia narzędziowa w stylu Makerspace.

Jednym z fundamentów Campusu Bemke jest szacunek dla otaczającej nas przyrody oraz nauka o świecie dzięki bliskości i obserwacji natury. Te założenia stały się inspiracją dla stworzenia projektu FarmLab. Jest to przedsięwzięcie wielkoskalowe. Chcemy, by skorzystały na nim odwiedzające nas osoby, lokalni mieszkańcy oraz dzieci i młodzież z placówek edukacyjnych Campusu. Wierzymy, że może również stać się eko-inspiracją, powstając przy współpracy z rolnikami stawiającymi na nowoczesny, ale i naturalny model prowadzenia gospodarstwa.

FarmLab to kilka kluczowych obszarów

Ogród społeczny

Będzie on dostępny nie tylko do wypoczynku, ale również uprawy własnych roślin jadalnych czy ozdobnych. Chcemy, by stał się on również miejscem warsztatów na temat zdrowej żywności i sposobów jej wytwarzania.

Ogród edukacyjny

Ta część projektu jest poświęcona dzieciom i młodzieży, która będzie mogła uczyć się o przyrodzie i biologii, samemu kształtując ogród. Dzięki interaktywnemu ogrodowi zimowemu takie zajęcia będą mogły odbywać się również poza sezonem. Planujemy, aby płody rolne wyprodukowane przez naszych uczniów były następnie sprzedawane na terenie Campusu. Chcemy w ten sposób pokazać uczniom cały proces tworzenia naturalnych produktów – od ich uprawy, przez przetwarzanie na zajęciach kulinarnych, budowanie marki na zajęciach plastyki, aż po sprzedaż.

Makerspace

To rodzaj pracowni z narzędziami i mini laboratorium* do kreatywnego rozwijania własnych projektów naukowych czy hobby oraz budowy kompetencji przyszłości. W Campusie Bemke Makerspace będzie nie tylko uzupełnieniem pracowni tematycznych dedykowanych poszczególnym przedmiotom szkolnym, ale również zapleczem wykorzystywanym przez dzieci w procesie rozwiązywania problemów, z którymi zetkną się podczas procesu uprawy roślin.

Regeneratywne gospodarstwo rolne

Rolnictwo regeneratywne, nazywane czasem rolnictwem węglowym, jest formą produkcji żywności wynikającą ze zrozumienia procesów zachodzących w glebie m.in. dzięki poznawaniu żyjących w niej gatunków (95% gatunków żyjących na naszej planecie znajduje się właśnie w glebie, a my dopiero poznaliśmy ok. 5% z nich!). Ta forma upraw i hodowli ma szansę być odpowiedzią na problemy współczesnego rolnictwa związane z rosnącymi kosztami działalności, dużym zużyciem paliw kopalnych czy chemicznych oprysków.

Centrum hortiterapii

Campus Bemke posiada 1 ha parku i 0,5 ha starego, malowniczego sadu. W połączeniu z powstającymi ogrodami społecznymi i edukacyjnymi chcemy z czasem stworzyć centrum hortiterapii, czyli terapii poprzez bliski kontakt z przyrodą i roślinnością, określanej jako „leczeniem ogrodem”. Ta metoda wspiera leczenie i rehabilitację m.in. zaburzeń sensorycznych czy neurologicznych.
Zapisz się na newsletter