Przestrzeń dla organizacji i inicjatyw

https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/12/TDJ-jesien-na-kopcu-fot-Przemyslaw-Jendroska-5-scaled.jpg
Campus to miejsce otwarte na podejmowanie inicjatyw oraz współpracę z lokalnymi organizacjami.
Zapraszamy do kontaktu!

Jesienią 2022 roku Fundacja Campus Bemke rozpoczęła proces partycypacyjny, którego celem jest stworzenie podstaw do możliwie najlepszego angażowania społeczności lokalnej w życie na terenie Campusu.

Przedsięwzięcie ma charakter:
 • badawczy – bo chcemy jak najlepiej poznać grupy społeczne, które żyją i działają w naszej okolicy
 • diagnostyczny – bo chcemy przekonać się, jakie są mocne i słabsze strony społeczności lokalnej
 • animacyjny – bo staramy się wykorzystywać nietypowe metody badawcze
 • angażujący – bo bardzo nam zależy, by uczestnicy naszego procesu zostali z nami na dłużej
 • długofalowy – bo nasze plany sięgają na lata w przód i wiemy, że poznawanie społeczności lokalnej to proces, który tak naprawdę nigdy nie dobiega końca
Proces składa się z kilku elementów:
 • Powołanie Rady Społecznej (od jesieni 2022). Do udziału w Radzie zaprosiliśmy osoby, które działają aktywnie na rzecz naszej społeczności lokalnej. W trakcie regularnych spotkań będziemy prosić ich o komentowanie naszych pomysłów na rozwój Campusu. Jesteśmy też spragnieni podpowiedzi jak lepiej działać na rzecz mieszkańców. A w przyszłości liczymy, że członkowie Rady będą razem z nami współtworzyć ofertę Campusu. Więcej o radzie można przeczytać tutaj [link]
 • Wywiady indywidualne (zima 2023). W ramach wywiadów zapraszamy do dłuższej rozmowy według przygotowanego scenariusza osoby, które ze względu na swoją pracę zawodową lub zaangażowanie społeczne mają bogatą wiedzę na temat społeczności lokalnej. Przekazane przez nich informacje wzbogacą diagnozę lokalną.
 • Badania terenowe (od wiosny 2023). Pod tym terminem mieszczą się działania badawcze, które będziemy prowadzić przy okazji ważnych lokalnych wydarzeń. Może to być spacer badawczy podczas pikniku w szkole na Kopcu. Inną możliwą formą jest uruchomienie punktu konsultacyjnego przy okazji festynu organizowanego przez KGW i OSP. Rozważamy dystrybuowanie ankiet wśród wybranych lokalnych społeczności. Weźmiemy także pod uwagę prowadzenie wywiadów grupowych z wybranymi społecznościami. Ostateczny kształt badania terenowego opracujemy w lutym 2023 roku.

Zakończenie pierwszej części badania i prezentację jego efektów planujemy na koniec czerwca 2023 roku.

W prowadzeniu działań partycypacyjnych wspiera nas Fundacja Stocznia

O Stoczni:

Od ponad 14 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.

Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Wierzymy, że najlepsze decyzje są wynikiem otwartej rozmowy. Dlatego staramy się stwarzać mieszkańcom i mieszkankom możliwość udziału w dyskusjach nad ważnymi dla nich sprawami i wpływania na podejmowane decyzje.

Fundacja Stocznia. Budujemy przestrzeń do rozmowy

Więcej na stocznia.org.pl

Ze strony zespołu stoczniowego w badanie bezpośrednio zaangażowani są:

 • Agata Bluj
 • Paweł Sielczak
 • Jan Wiśniewski
Zapisz się na newsletter