Niedziele na Campusie

https://campusbemke.pl/wp-content/uploads/2022/12/campus-slajder-mobile.webp

Fundacja Campus Bemke w okresie od 01.09.2022 roku do 31.12.2023 roku realizuje zadanie pt.: Rozwijamy się, by móc wspierać Was w rozwoju

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033. Jego priorytetem jest wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ zadania

150 075,00zł

DOFINANSOWANIE

150 075,00zł

Zadanie ma na celu budowę potencjału Fundacji Campus Bemke jako organizacji działającej na rzecz lokalnej młodzieży poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb młodych osób, stworzenie i wdrożenie pilotażowego programu Fundacji- Klubu Młodzieżowego w Kleczy Dolnej dla młodych osób w wieku 15-25 lat oraz rozwój kadry Fundacji w obszarze wspierania młodzieży w ich udziale w procesach partycypacyjnych i działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, wzmacniając tym samym lokalny kapitał społeczny.

Zadanie obejmuje m. in:

  1. Diagnoza potrzeb młodych osób w Kleczy Dolnej i powiecie wadowickim
  2. Stworzenie Klubu Młodzieżowego
  3. Rozwój kadry Fundacji
  4. Prowadzenie pilotażu Klubu Młodzieżowego
  5. Monitoring i ewaluacja projektu
  6. Zarządzanie projektem i obsługa administracyjna, promocja projektu
  7. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy

Zapisz się na newsletter