Klub Dyskusyjny

Na czym polegają zajęcia:

Zajęcia polegają na prowadzeniu otwartych dyskusji na różnorodne tematy, które uczą uczestników wyrażania opinii, krytycznego myślenia oraz dialogu.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zyskają:

  • Rozwiną umiejętności krytycznego myślenia i analizy.
  • Nabędą umiejętność wyrażania swoich opinii w sposób konstruktywny.
  • Będą ćwiczyć zdolność otwartego słuchania i reagowania na argumenty innych.
  • Zdobędą umiejętność skutecznego wypowiadania się publicznie.
  • Będą budować umiejętność aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Kto prowadzi:

Zajęcia są prowadzone przez Aleksandrę Kołakowską, doświadczoną nauczycielkę języka angielskiego i niemieckiego, tutor rodzin, wychowawcę klasy w szkole ks. Leona Bemke oraz osobę zaangażowaną w rozwijanie umiejętności młodych ludzi.

Dla jakiej grupy wiekowej: szkoła podstawowa, klasy 4-7.

Klub Dyskusyjny jest skierowany do uczniów klas 4-7, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, wyrażania opinii oraz otwartości na różnorodność poglądów.

Cena: 80 zł za miesiąc

Zapisz się na newsletter