Rozwijanie Mózgu

Język angielski metodą FUNTOWN

Na czym polegają:

Kurs Funtown to innowacyjna metoda nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-12 lat. Oparte są na nauce przez zabawę, co sprzyja rozwijaniu kreatywności, logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Dzieci będą rozwijać swoje zdolności intelektualne i emocjonalne, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój osobisty.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zyskają:

 • Motywację do nauki języka angielskiego poprzez angażujące i interaktywne zajęcia.
 • Zdolność zapamiętywania nowych słów i wyrażeń w trakcie zabaw i gier.
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach.
 • Wzrost pewności siebie w mówieniu i zdolność do wyrażania myśli.

Kto prowadzi: Lektorzy „Funtown” to doświadczeni specjaliści w dziedzinie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 7-12 lat. Swoją wiedzą oraz kreatywnym podejściem inspirują uczestników do nauki i rozwijania umiejętności językowych.

Na koniec roku uczniowie mogą podejść do renomowanych egzaminów

międzynarodowych dla dzieci (Cambridge YLE) i sprawdzić ile już potrafią!

Dla jakiej grupy wiekowej: szkoła podstawowa, klasy 1-6.

Cena: 250 zł za miesiąc

Język angielski z robotem EMYSem i mini-kursem programowania i efektem WOW by Ewa Adamus

Na czym polegają zajęcia:

„Angielski z Robotem Emystem i Mini-Kursem Programowania” to unikalna okazja dla dzieci do nauki języka angielskiego poprzez interakcję z zaawansowanym robotem edukacyjnym Emys. Zajęcia łączą naukę z zabawą, a dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności językowych oraz podstaw programowania w sposób atrakcyjny i angażujący.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zyskają:

 • Podstawowe umiejętności języka angielskiego poprzez interakcję z zaawansowanym robotem edukacyjnym Emys, co pobudzi ich zainteresowanie nauką i technologią.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i rozumienia języka angielskiego w autentycznych sytuacjach dzięki dialogom i interakcji z robotem.
 • Podstawy programowania poprzez zabawę i projektowanie interakcji z robotem, co rozwija zdolności twórczego myślenia i planowania.

Kto prowadzi:

Zajęcia są prowadzone przez Ewę Adamus, specjalistkę w dziedzinie edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych robotów edukacyjnych.

Dla jakiej grupy wiekowej: szkoła podstawowa, klasy 0-1.

Cena: 250 zł za miesiąc

Arytmetyka mentalna AMAKIDS

Na czym polegają zajęcia:

„Arytmetyka Mentalna™ z liczydłem Soroban i Mini-Kursem Programowania” to licencjonowany zestaw ćwiczeń, wykorzystujący japońską metodę nauki arytmetyki na liczydle Soroban. Dzięki interakcji z liczydłem Soroban oraz ćwiczeniom kinezjologicznym, dzieci rozwijają pełny potencjał intelektualny i funkcjonalny obu półkul mózgu.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zdobędą umiejętności:

 • Szybkiego obliczania matematycznego
 • Rozwijania pamięci matematycznej
 • Skutecznego rozwiązywania problemów matematycznych
 • Twórczego myślenia i umiejętności analitycznego podejścia do zadań

Kto prowadzi:

Zajęcia prowadzone są przez Ewę Adamus, która posiada licencję na metodę arytmetyki mentalnej oraz jest ekspertem w dziedzinie edukacji i rozwoju umiejętności umysłowych dzieci.

Dla jakiej grupy wiekowej: szkoła podstawowa, klasy 0-8.

Zajęcia są skierowane do dzieci klas 0-8, które są zainteresowane matematyką lub chcą poprawić swoje umiejętności arytmetyczne oraz rozwijać kompetencje intelektualne.

Cena: 250 zł za miesiąc

Trening mentalny juniorów EWART

Na czym polegają zajęcia:

Trening Mentalny Juniorów ma na celu rozwijanie umiejętności i mentalności potrzebnych do osiągania optymalnych wyników. Uczestnicy uczą się zarządzania stresem, koncentracji, pewności siebie, kontrolowania emocji, wizualizacji, asertywności i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zdobędą:

 • Zarządzania stresem i kontrolowania emocji
 • Skupiania uwagi i koncentracji
 • Rozwijania pewności siebie i pozytywnego myślenia
 • Wizualizacji i wyobraźni
 • Skutecznego planowania celów
 • Radzenia sobie z porażkami i presją
 • Zwiększenia świadomości siebie i efektywnego komunikowania się

Kto prowadzi:

Trening Mentalny Juniorów prowadzony jest przez Ewę Adamus, specjalistkę w dziedzinie treningu mentalnego i rozwoju osobistego.

Dla jakiej grupy wiekowej: klasy 4-8

Cena: 230 zł za miesiąc

Zapisz się na newsletter