Arytmetyka mentalna AMAKIDS

Na czym polegają zajęcia:

„Arytmetyka Mentalna™ z liczydłem Soroban i Mini-Kursem Programowania” to licencjonowany zestaw ćwiczeń, wykorzystujący japońską metodę nauki arytmetyki na liczydle Soroban. Dzięki interakcji z liczydłem Soroban oraz ćwiczeniom kinezjologicznym, dzieci rozwijają pełny potencjał intelektualny i funkcjonalny obu półkul mózgu.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zdobędą umiejętności:

 • Szybkiego obliczania matematycznego
 • Rozwijania pamięci matematycznej
 • Skutecznego rozwiązywania problemów matematycznych
 • Twórczego myślenia i umiejętności analitycznego podejścia do zadań

Kto prowadzi:

Zajęcia prowadzone są przez Ewę Adamus, która posiada licencję na metodę arytmetyki mentalnej oraz jest ekspertem w dziedzinie edukacji i rozwoju umiejętności umysłowych dzieci.

Dla jakiej grupy wiekowej: szkoła podstawowa, klasy 0-8.

Zajęcia są skierowane do dzieci klas 0-8, które są zainteresowane matematyką lub chcą poprawić swoje umiejętności arytmetyczne oraz rozwijać kompetencje intelektualne.

Cena: 250 zł za miesiąc

Trening mentalny juniorów EWART

Na czym polegają zajęcia:

Trening Mentalny Juniorów ma na celu rozwijanie umiejętności i mentalności potrzebnych do osiągania optymalnych wyników. Uczestnicy uczą się zarządzania stresem, koncentracji, pewności siebie, kontrolowania emocji, wizualizacji, asertywności i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zdobędą:

 • Zarządzania stresem i kontrolowania emocji
 • Skupiania uwagi i koncentracji
 • Rozwijania pewności siebie i pozytywnego myślenia
 • Wizualizacji i wyobraźni
 • Skutecznego planowania celów
 • Radzenia sobie z porażkami i presją
 • Zwiększenia świadomości siebie i efektywnego komunikowania się

Kto prowadzi:

Trening Mentalny Juniorów prowadzony jest przez Ewę Adamus, specjalistkę w dziedzinie treningu mentalnego i rozwoju osobistego.

Dla jakiej grupy wiekowej: klasy 4-8

Cena: 230 zł za miesiąc

Klub Dyskusyjny

Na czym polegają zajęcia:

Zajęcia polegają na prowadzeniu otwartych dyskusji na różnorodne tematy, które uczą uczestników wyrażania opinii, krytycznego myślenia oraz dialogu.

Czego dowiedzą się uczestnicy lub jakie kompetencje zyskają:

 • Rozwiną umiejętności krytycznego myślenia i analizy.
 • Nabędą umiejętność wyrażania swoich opinii w sposób konstruktywny.
 • Będą ćwiczyć zdolność otwartego słuchania i reagowania na argumenty innych.
 • Zdobędą umiejętność skutecznego wypowiadania się publicznie.
 • Będą budować umiejętność aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Kto prowadzi:

Zajęcia są prowadzone przez Aleksandrę Kołakowską, doświadczoną nauczycielkę języka angielskiego i niemieckiego, tutor rodzin, wychowawcę klasy w szkole ks. Leona Bemke oraz osobę zaangażowaną w rozwijanie umiejętności młodych ludzi.

Dla jakiej grupy wiekowej: szkoła podstawowa, klasy 4-7.

Klub Dyskusyjny jest skierowany do uczniów klas 4-7, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, wyrażania opinii oraz otwartości na różnorodność poglądów.

Cena: 80 zł za miesiąc

Zapisz się na newsletter