Fundusz Młodzieżowy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Fundacji Campus Bemke zostało przyznane dofinansowanie w ramach zadania pt. Rozwijamy się, by móc wspierać Was w rozwoju, które będzie realizowane w okresie od 01.09.2022 roku do 31.12.2023 roku.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033. Jego priorytetem jest wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ zadania

150 075,00zł

DOFINANSOWANIE

150 075,00zł

Zadanie ma na celu budowę potencjału Fundacji Campus Bemke jako organizacji działającej na rzecz lokalnej młodzieży poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb młodych osób, stworzenie i wdrożenie pilotażowego programu Fundacji- Klubu Młodzieżowego w Kleczy Dolnej dla młodych osób w wieku15-25 lat oraz rozwój kadry Fundacji w obszarze wspierania młodzieży w ich udziale w procesach partycypacyjnych i działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, wzmacniając tym samym lokalny kapitał społeczny.

Zadanie obejmuje m. in:

  1. Diagnoza potrzeb młodych osób w Kleczy Dolnej i powiecie wadowickim
  2. Stworzenie Klubu Młodzieżowego
  3. Rozwój kadry Fundacji
  4. Prowadzenie pilotażu Klubu Młodzieżowego
  5. Monitoring i ewaluacja projektu
  6. Zarządzanie projektem i obsługa administracyjna, promocja projektu

 

Zapisz się na newsletter