Koło Gleboznawców

Wizyta Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu 

W dniach 4-6.07.2023 członkini Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMK – Julia Dziczek, wraz z członkami Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego – Joanna Halys i Michał Pawłowski, przeprowadzili u nas badania gleby, które mają na celu sprawdzenie jej klasy, struktury, Ph, kompleksu sorpcyjnego, zawartości makro i mikroelementów oraz próchnicy. Dane te dadzą nam punkt odniesienia podczas analizowania wpływu, jaki przyniosą stosowane przez nas praktyki regeneratywne. 

Prace badawcze koordynowali – dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK oraz dr Maciej Markiewicz z Katedry Gleboznawstwa i Kształtowania krajobrazu UMK. 

Dziękujemy za odwiedziny!

Zapisz się na newsletter