Mobilna Akademia NGO MANGO

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza na cztery bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane we współpracy w Kleczy Dolnej, we współpracy Fundacją Campus Bemke.

TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ:

11 stycznia 2024 r. 
Zarządzanie zespołem w organizacji | trener: Piotr Henzler
Główne zagadnienia: Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu. Dysfunkcje zespołowe i ich wpływ na działanie zespołu. Mapa zespołu – role zespołowe i ich konsekwencje. Zaangażowanie i model zaangażowania. Style kierowania, style zarządzania.

8 lutego 2024 r.
Zarządzanie zmianą – jednostka i zespół wobec zmiany | trener: Piotr Henzler
Główne zagadnienia: Strategie wprowadzania zmiany i ich wpływ na reakcje jednostek i zespołu. Fazy procesu zmiany – gdzie jest mój zespół? Postawy i reakcje wobec zmiany. Opór wobec zmiany – rodzaje i źródła. Czy wprowadzanie zmiany zawsze wywołuje opór? Ocena indywidualnej i zespołowej gotowości do zmiany – czy jesteśmy gotowi na zmianę? Motywacja do zmiany – co zrobić, żeby zespół był bardziej chętny?

29 lutego 2024 r.
Podstawy zarządzania projektami | trenerka: Lidia Kuczmierowska
Główne zagadnienia: Projekt a inne działania: co jest projektem, a co nim nie jest. Elementy planu projektu – wersja minimum, wersja maksimum. Co się dzieje na etapie przygotowania projektu? To nie takie proste, jak się wydaje, czyli jak zdefiniować dobre cele. Od celów do struktury podziału pracy (WBS) – jak definiować i planować zadania w projekcie. Harmonogram i budżet – dwa elementy, które zawsze sprawiają problemy. Co jeszcze warto sobie zaplanować, żeby ułatwić realizację projektu?

14 marca 2024 r.
Podstawy zarządzania finansami | trenerka: Lidia Kuczmierowska
Główne zagadnienia: Co obejmuje zarządzanie finansami? Cele finansowe organizacji. Planowanie finansowe w organizacji. Planowanie przepływu
gotówki. Analiza sytuacji finansowej. Decyzje finansowe w organizacji.

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?
Na zajęcia zapraszamy w pierwszej kolejności członków i członkinie zarządów, osoby koordynujące większe programy oraz specjalistów, którzy zajmują się obszarem zgodnym z tematyką wybranych zajęć. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny posiadać aktualną wiedzę na temat prowadzonych w organizacji projektów.

ZAPISY I ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
Można zadeklarować swoje uczestnictwo w jednym, dwóch, trzech lub czterech warsztatach.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ew. koszty dojazdu.

MIEJSCE I GODZINY ZAJĘĆ
Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9:00-16:00 w Kleczy Dolnej,
w siedzibie Fundacji Campus Bemke, przy ulicy Krakowskiej 4.

PROWADZĄCY

Piotr Henzler (zarządzanie zmianą i zarządzanie zespołem)
– edukator, trener i superwizor, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, m.in. w zarządzaniu zespołami i zarządzaniu zmianą. Na co dzień związany z FAOO, superwizor i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Lidia Kuczmierowska (zarządzanie projektami i zarządzanie finansami)
– absolwentka PW, SGH oraz studiów MBA na Akademii Koźmińskiego. Doktorantka zarządzania. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się prowadzeniem
szkoleń i doradztwa. Szkoliła w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kosowie i Chorwacji. Ma także ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO)
FAOO działa na rzecz podniesienia jakości zarządzania organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami sektora obywatelskiego. Główne aktywności Fundacji to roczny program kształcenia menedżerów PROMENGO (8 zrealizowanych edycji), oferowanie za pośrednictwem platformy e-learningowej Kursodrom kursów i innych materiałów edukacyjnych online oraz Program Edukacji Fundraisingowej, którego elementami są kursy pn. Szkoły Fundraisingu, szkolenia i doradztwo oraz specjalistyczne seminaria. FAOO wydaje także, we współpracy z SGH, czasopismo „Kwartalnik Trzeci Sektor”.

WIĘCEJ INFORMACJI O FAOO:
www.faoo.pl
kursodrom.pl
kwartalnik3sektor.pl

Zapisz się na newsletter