RACJONALNE ZARZĄDZANIE WODĄ

RACJONALNE ZARZĄDZANIE WODĄ

MAGAZYNOWANIE, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY W OGRODZIE

Jednym z problemów, z jakim borykają się nie tylko rolnicy wielkoobszarowi, ale też przydomowi ogrodnicy, jest zmieniająca się struktura opadów. Obecnie doświadczamy długich okresów bezdeszczowych, przeplatanych gwałtownymi ulewami. W tej sytuacji niezwykle ważne staje się nie tylko oszczędzanie i odzyskiwanie zużytej wody, ale też zatrzymywanie, magazynowanie i rozsądne gospodarowanie wodą deszczową w naszych ogrodach. Podejmując te działania uodparniamy się na skutki suszy, a to krok w kierunku bezpieczeństwa żywieniowego. To wszystko przekłada się na realne oszczędności oraz zwiększenie świadomości roli, jaką woda odgrywa w naszym życiu i w świecie przyrody.

Udział w pierwszym z cyklu jesiennych warsztatów z FarmLabem pozwoli Ci zaprojektować efektywny system zarządzania wodą deszczową i odzysku wody szarej w swoim ogrodzie i domostwie.

Warsztaty poprowadzi Łukasz Nowacki – nauczyciel permakultury, specjalista w zakresie ekohydrologii.

Na warsztatach:

 • dowiesz się jak zaprojektować system do magazynowania wody deszczowej,
 • zobaczysz urządzenia służące do przemieszczania wody w najbliższym otoczeniu (taran hydrauliczny, pompa rzeczna, pompa solarna, system nawadniania grawitacyjnego),
 • poznasz metody pozyskiwania wody z otoczenia i magazynowania wody w glebie z uwzględnieniem budowy ogrodu deszczowego,
 • dowiesz się jak skutecznie oczyścić i ponownie wykorzystać szarą wodę,
 • otrzymasz materiały informacyjne w postaci dokumentów pdf. 

Łukasz opowie również o:

 • budowie przydomowych oczyszczalni szarej wody,
 • żyjącym systemie recyklingu wody,
 • kształtowaniu krajobrazu w celu zwiększenia retencji wody,
 • zależnościach między globalnym i lokalnym obiegiem wody,
 • zmianach klimatycznych i ich wpływie na cykl hydrologiczny.

Swoją przygodę z permakulturą i recyklingiem wody Łukasz rozpoczął już jako nastolatek, korzystając z jedynej dostępnej wtedy przestrzeni do upraw – kilkumetrowego balkonu. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce nauczycieli permakultury, a swoje działania przeniósł na 8-hektarowe gospodarstwo. I Ty, niezależnie od powierzchni, jaką dysponujesz, możesz już teraz wyruszyć w podróż po świecie własnych upraw, w kierunku samowystarczalności żywieniowej. 

O prowadzącym:

Łukasz Nowacki: nauczyciel permakultury, rolnik, praktyk projektowania regeneratywnego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Twórca ogrodów funkcjonujących zgodnie z naturą. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, specjalista w zakresie ekohydrologii i biotechnologii ekosystemowych. Założyciel i prezes Fundacji TRANSFORMACJA. Razem z żoną Izabelą prowadzi regeneratywne gospodarstwo permakulturowe Dolina Mgieł nad rzeką Pilicą.

Więcej informacji na temat Łukasza i jego działań znajdziesz na stronach:

https://dolinamgiel.pl/

https://lukasznowacki.pl/

https://transformacja.org.pl/

Harmonogram warsztatów:

9:00- 11:00 Część I: Wprowadzenie 

 • Globalny obieg wody w przyrodzie
 • Lokalny obieg wody w regionie
 • Permakulturowe zasady efektywnego zarządzania wodą
 • Zmiany klimatyczne i ich wpływ na cykl hydrologiczny 

11:30- 13:00 Część II: Jak oszacować ilość dostępnej wody 

 • Obliczanie ilości wody zbieranej z powierzchni uszczelnionych 
 • Metody pozyskiwania wody z otoczenia – jedna funkcja wspierana przez minimum trzy elementy.
 • Metody magazynowania wody w glebie – ogrody deszczowe

13:00- 14:00 Obiad

14:00- 16:00 Część III: Część praktyczna 

 • Metody przemieszczania wody w najbliższym otoczeniu:
  • Nawadnianie grawitacyjne
  • Taran hydrauliczny
  • Pompa rzeczna
  • Pompa solarna

16:30 – 19:00 Część IV: Permakulturowe projekty związane z efektywnym wykorzystaniem wody

 • System nano-permakulturowy na balkonie
 • Żyjący system recyklingu wody
 • Przydomowa oczyszczalnia szarej wody
 • Prosty system magazynowania deszczówki 
 • Retencja krajobrazowa

19:00 Ognisko, sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie warsztatów

Zapisz się na newsletter