Rusza II edycja programu wsparcia dla kreatywnych i aktywnych – MIKROGRANTY!

Poszukujecie finansowego wsparcia Waszych działań i pomysłów? To propozycja dla Was! Uruchamiamy II edycję Programu Inicjatywy w Campusie Bemke! 

Naszą misją jest tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju i wspieranie inicjatyw powstających „dla” i „w” lokalnej społeczności, dlatego zapraszamy do udziału w II edycji naszego programu grantowego. Pozyskiwane środki chcemy przekazać wszystkim tym, którzy mają pomysły, są aktywni i szukają wsparcia. Swoje projekty możecie realizować na terenie Campusu Bemke oraz całego powiatu, a my zapewnimy Wam pomoc organizacyjną, animacyjną oraz finansową.

 

Kto może wziąć udział w programie?

Propozycję kierujemy do zespołów wywodzących się spośród mieszkańców Powiatu Wadowickiego, chcących zrealizować różnorodne działania o charakterze niekomercyjnym (wolontariackim), odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej tego obszaru. Zespołem może być grupa składająca się z co najmniej 2 wolontariuszy i lidera, który jest osobą pełnoletnią, a wszyscy członkowie grupy posiadają aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (sow.korpussolidarnosci.gov.pl).  Lider w dniu złożenia wniosku powinien posiadać aktywny profil wolontariusza w SOW, przez co rozumie się posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu.

Od uczestników działań prowadzonych w ramach zwycięskiego Projektu nie mogą być pobierane opłaty.

 

Jakie można uzyskać wsparcie?

Nabór wniosków do Programu jest jednorazowy, a wsparcie mogą uzyskać 4 zespoły w ramach realizacji Dużego Projektu.
I.  2x 1500 złotych brutto
II. 2x 2000 złotych brutto

 

Na co zwrócić uwagę przy planowaniu i realizacji swojego projektu?

Należy zadbać o:

  • określenie grupy dla której będzie realizowane działanie (z obszaru Gminy Wadowice)
  • przemyślaną koncepcję przedsięwzięcia
  • wykazanie związku między opisanym działaniem a potrzebami lokalnej społeczności
  • realizm i adekwatność harmonogramu oraz budżetu przedsięwzięcia
  • dokumentację realizacji zaplanowanych działań (np. zdjęcia, faktury, umowy z podwykonawcami).

UWAGA:
Szczegółowe warunki przystąpienia do programu oraz kryteria oceny punktowej i przyznania wsparcia zawarte są w  Regulaminie Programu Kryteriach oceny wniosków.

 

Kalendarium programu: 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać za pośrednictwem formularza online.
Termin składania wniosków: od 10 czerwca do 30 czerwca 2024r. 
Ocena wniosków oraz ogłoszenie zakwalifikowanych projektów nastąpi 1 lipca 2024r.
Realizacja i finansowe rozliczenie projektu zakończy się 17 listopada 2024r.
Sprawozdanie z realizacji dotowanego projektu należy złożyć do 30 listopada 2024r. 

 

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Organizatora pod numerem telefonu:
+48 695196775
oraz adresem e-mail:
anna.chowaniec@campusbemke.pl

Zapisz się na newsletter