Spotkanie Rady Społecznej

20230928_175721
20230928_173807
20230928_172359
W czwartek, 28 września odbyło się spotkanie Rady Społecznej Campusu. Było to czwarte spotkanie, na którym omówiliśmy to, co działo się na Campusie od ostatniego i to, co przed nami w najbliższym czasie, a członkowie Rady podzielili się swoimi najbliższymi planami
Spotkanie prowadzili Agata i Janek z Fundacja Stocznia, która wspiera nas w procesie partycypacji społecznej, czyli angażowaniu osób aktywnych lokalnie w działania Campusu.
Czym jest Rada Społeczna, co będzie robić i po co?
Już odpowiadamy!
Przede wszystkim uważamy, że miejsce takie jak Campus Bemke potrzebuje WSPÓŁPRACY🤝 i WSPÓŁTWORZENIA 💪. Zależy nam na rozmowie o społeczności lokalnej, dogłębnym poznaniu jej potrzeb oraz trafnym odpowiedzeniu na nie. Wiemy też, że jest wiele decyzji, które najlepiej podejmuje się w szerszym gronie i w efekcie dłuższe dialogu. Dlatego Rada jest miejscem rozmowy i współdecydowania o Campusie.
Do naszej Rady zaprosiliśmy osoby, które:
🟢 są aktywne i działają lokalnie w obszarach, w których działać zamierza Campus,
🟢 są zaangażowane społecznie,
🟢 są związane z ważnymi lokalnie organizacjami lub instytucjami,
🟢 są aktywnymi członkami społeczności sąsiedzkich,
🟢 zostały zarekomendowane do uczestnictwa w Radzie,
🟢 na podstawie ich dotychczasowej działalność, w przyszłości będą chciały współtworzyć Campus,
🟢 reprezentują jedną z grup, których obecność w Campusie jest dla nas szczególnie ważna.
Na nasze zaproszenie odpowiedziało na razie około dwudziestu osób, a prace Rady trwają od listopada 2022 roku.
Rada to:
☑️ ŁĄCZNIK — zbliża społeczność lokalną i Campus.
☑️ WSPÓŁTWÓRCA OFERTY — pomaga w budowaniu oferty, która odpowiada na realne potrzeby mieszkańców.
☑️ EKSPERYMENT — jest przestrzenią, w której osoby działające na rzecz naszej okolicy mogą wcielać nowe pomysły w działania.
Rada Społeczna jest miejscem otwartym, do którego można dołączyć, wysyłając maila na adres podany na naszej stronie w zakładce: Rada Społeczna. Członkostwo wymaga zatwierdzenia przez Fundację Campusu Bemke.
Udział w Radzie jest dobrowolny, jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia za swoje zaangażowanie.
Zapisz się na newsletter