Warsztaty: Jak poprawić efektywność i dochodowość hodowli i upraw 

Przywracanie żyzności gleb z pomocą zwierząt — praktyki regeneratywne. 

Wierzymy, że duże zmiany zaczynają się od małych decyzji i kroków. Globalna przemiana jest możliwa dzięki sumie pojedynczych działań. Czując odpowiedzialność za nasz “kawałek ziemi”, przekształcamy Campusowe gospodarstwo w kierunku rolnictwa regeneratywnego. Chcemy wspólnie z Wami uczyć się, wdrażać najlepsze rozwiązania i praktyki w tym modelu i być impulsem czy inspiracją do transformacji na szerszą skalę.  

Jednymi z problemów, dla których staramy się szukać rozwiązań, jest wyjaławianie gleb i utrata bioróżnorodności. Niestety dotyczą one większości gleb w Polsce. Główną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest intensywna, mechaniczna uprawa roli i nieprzemyślany wypas, w wyniku których, mimo zwiększającego się użycia nawozów sztucznych, stale obniża się żyzność gleb, a tym samym opłacalność produkcji rolnej. 

Odpowiedzią, jaką widzimy dla tego problemu, jest rolnictwo regeneratywne, które przez przemyślany system współpracy ze zwierzętami skutecznie podnosi zawartość próchnicy w glebie i buduje jej żyzność, działając w zgodzie z naturą, nie zaś przeciwko niej.  Zdrowa, żyzna gleba to wyższe plony oraz krok w kierunku tworzenia odpornych systemów żywnościowych i samowystarczalności. Jest to szczególnie ważne w dobie grożącego nam kryzysu żywnościowego. 

Warsztaty “Jak poprawić efektywność i dochodowość hodowli i upraw” odpowiadają na pytanie jak połączyć produkcję żywności, hodowlę zwierząt i regenerację gleby w symbiotycznie działającą, dochodową całość niezależnie od skali naszych działań. 

Warsztaty poprowadzi Tomasz Jakiel – rolnik regeneratywny, właściciel gospodarstwa Lubuskie Angusowo. W wyniku praktyk regeneratywnych  w Lubuskim Angusowie Tomaszowi udało się podnieść zawartość próchnicy w glebie do poziomu ponad 5%, co jest niespotykane na skalę Polski.  

Dowiedz się jak Ty, w swoim gospodarstwie, możesz osiągnąć podobne wyniki. 

Na warsztatach: 

 • dowiesz się jaką rolę w regeneracji gleby spełniają poszczególne gatunki zwierząt, 
 • weźmiesz udział w ocenie jakości pastwiska, 
 • nauczysz się wyznaczać kwatery pastwiskowe, 
 • poznasz elementy infrastruktury i wyposażenia niezbędne do hodowli zwierząt, 
 • dowiesz się jak zwiększyć plony przy jednoczesnym ograniczeniu zabiegów agrotechnicznych.  

Tomasz opowie również o: 

 • zasadach wypasu kwaterowego i wypasu balotowego (bale grazing), 
 • różnicach między podejściem konwencjonalnym a regeneratywnym w rolnictwie i ich konsekwencjach dla środowiska, 
 • hodowli brojlerów i kur niosek z wykorzystaniem kurników mobilnych (chicken tractor, egg mobile), 
 • regulacjach prawnych dotyczących hodowli zwierząt, 
 • systemach dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego, 
 • kosztach prowadzenia gospodarstwa i wynikach ekonomicznych na przykładzie gospodarstwa Lubuskie Angusowo. 
Prowadzący

Tomasz Jakiel: rolnik z wyboru. Od 9 lat wraz z żoną prowadzi gospodarstwo regeneratywne Lubuskie Angusowo. Na 18ha utrzymują oni bydło rasy angus czerwony, a także świnie mangalice, kozy, kury nioski, gęsi oraz brojlery. Ich działaniom przyświeca idea, by produkować jak najlepszej jakości żywność, jednocześnie dbając o kondycję gleby i rozważnie gospodarując jej zasobami. Zwierzęta hodowane na farmie mają stworzone doskonałe warunki bytowe w myśl motta: “Dać zwierzętom jak najlepsze życie, by tylko jeden moment w całym ich życiu był nieszczęśliwy”.  

Więcej informacji na temat Tomasza, jego rodzinnego gospodarstwa i praktyk rolniczych znajdziesz tutaj: 

https://www.facebook.com/LubuskieAngusowo 

https://www.youtube.com/@LubuskieAngusowo 

 

Harmonogram

9:00 -13:00 Blok pierwszy z przerwą kawową 

 • Różnice w podejściu regeneratywnym i konwencjonalnym do uprawy. Rola zwierząt w regeneracji gleby. Zasady wypasu kwaterowego i balotowego.
 • Wyjście w teren: wyznaczanie kwater, ocena stanu pastwiska, omówienie zaplecza technicznego do prowadzenia wypasu kwaterowego. 

13:00-14:00 Obiad 

14:00-18:00 Blok drugi z przerwą kawową 

 • Inne gatunki zwierząt: nioski, brojlery, kozy, owce, świnie, króliki i ich rola w regeneracji gleby. Infrastruktura i sposoby zarządzania stadami. Przepisy prawne związane z hodowlą zwierząt. 
 • Systemy dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego. Omówienie zagadnień Sprzedaży Bezpośredniej oraz Rolniczego Handlu Detalicznego. 

18:00-19:00 Blok trzeci, zakończenie warsztatów 

 • Koszty prowadzenia gospodarstwa i wyniki ekonomiczne poszczególnych jego gałęzi na przykładzie Lubuskiego Angusowa. 

19:30 Ognisko. Sesja pytań i odpowiedzi. 

 

Cena: 480 zł 

Data: 19.08.2023 

Miejsce: Campus Bemke, Krakowska 4, Klecza Dolna, 34-124 Klecza Górna Polska 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Daniel Pacek
mail: daniel.pacek@campusbemke.pl
tel: +48 887 772 750 

Zapisz się na newsletter