Wkopanie kamieni węgielnych 04.10.23

4 października świętowaliśmy ważne dla społeczności Campusu wydarzenie wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia terenu budowy nowych przestrzeni szkoły.  

W uroczystościach wzięli udział członkowie Apostolatu Katolickiego Księży Pallotyniów, pracownicy oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Ks. L. Bemke i Przedszkola Na Kopcu by Educare, dzieci i młodzież wraz z rodzicami, przyjaciółmi, współpracownikami oraz darczyńcami, a także władze samorządowe i wojewódzkie. 

Dla naszych dzieci był to szczególnie radosny moment i okazja, by do specjalnego listu dla przyszłych pokoleń, dołączyć własne listy – przesłanie i prace artystyczne. Obok odczytanego uroczyście przez Dyrektora Szkoły listu, w kapsule czasu umieszczono cztery wyjątkowe kamienie węgielne: 

  • kamień z Jeziora Genezaret jest znakiem łączności z chrześcijaństwem – wiarą, wartościami i tradycją obecną w kulturze polskiej, 
  • kamień pochodzący z siedziby głównej Pallotynów w Rzymie, kościoła San Salvatore in Onda, przypomina o twórcach tego miejsca – Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, 
  • kamień ze Szkoły la Val w Barcelonie – symbolizuje edukację spersonalizowaną, 
  • kamień z campusu Szkoły Biznesu IESE oznacza przedsiębiorczość i wskazuje na model kształcenia liderów biznesu oparty na wartościach. 

Moment umieszczenia kapsuły w fundamentach szkoły, był dla Wszystkich dużym przeżyciem.  

Ceremonię poświęcenia miejsca nowych zabudowań celebrowali, piastujący opiekę duszpasterską nad Collegium Marianum, Księża Pallotyni. 

Podczas nieoficjalnej części uroczystości wszyscy goście mogli wymienić się wrażeniami i porozmawiać na temat realizowanego projektu oraz jego misji. Dla wielu była to okazja do bliższego zapoznania się z ideą edukacji spersonalizowanej czy innowacyjnością projektu. 

Było to czas bezcenny dla zacieśniania wzajemnych relacji i dzielenia się entuzjazmem. 

Wszystkim obecnym tego dnia z nami jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Zapisz się na newsletter